நானே ரவுடிடா..!! ஆசிரியர்கள் முன்னிலை மாணவனின் ஆடையை கழட்டி சித்ரவதை செய்த தனியார் பள்ளி நிர்வாகி

நானே ரவுடிடா..!! ஆசிரியர்கள் முன்னிலை மாணவனின் ஆடையை கழட்டி சித்ரவதை செய்த தனியார் பள்ளி நிர்வாகி, பார்த்து ரசித்த ஆசிரியர்கள் ,மாணவனுக்கு நடந்த கொடுமை – வீடியோ. வீடியோ தொகுப்பு கீழே உள்ளது தவறாமல் தவிர்க்காமல் பாருங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள்.